Angelina Joli

Co było pierwsze? Jajko, czy kura? Wierzę, czy wiem?