Dieta oparta na grupach krwi została zdemaskowana?