Jagoda Goi – kontrowersje

Wyprawa w głąb dziczy zwanej matrix – część I