Proste zwiększenie liczby młodych komórek, czyli pierwsza zasada zdrowia wg Bołotowa