Prosta mikstura do smarowania reumatyzmu i gorejących stawów