Wi-Fi/Promieniowanie

Jak poradzić sobie ze złością na co dzień i od święta?