Pepsieliot
Możesz się śmiać, ale i tak za kilka godzin
zmienisz swoje życie...
216 022 599
20 online
39 308 VIPy

Nawet NIEWIELKIE niedobory tych 5 witamin mogą skrócić życie! cz1

5 Witamin długowieczności.

Słyszałaś o teorii segregacji?

Teoria segregacji dostarcza jednolitego uzasadnienia, dlaczego NIEWIELKIE niedobory witaminowo minerałowe mogą skracać życie.

Skromne, czyli niewystarczające, aby wywołać widoczne objawy poważnego niedoboru, jednak mogą znacząco PRZYCZYNIAĆ SIĘ DO PROCESU STARZENIA i chorób związanych ze starzeniem się.

W skrócie, teoria TRIAGE (segregacja poszkodowanych, czyli pierwszeństwo dla najbardziej poszkodowanych) zakłada, że ​​w DRODZE EWOLUCJI wybrano (organizm ludzki na drodze ewolucji wybrał) STRATEGICZNĄ reakcję racjonowania, która zapewnia, że ​​w przypadku umiarkowanego niedoboru witamin i minerałów, te niedobitki są zaraz chachmęcone przez „białka umożliwiające przeżycie”.

Te skąpiutkie poziomy witamin i minerałów są właśnie preferencyjnie zatrzymywane przez białka/enzymy zależne od tych składników odżywczych. Te białka/enzymy są niezbędne do przeżycia i reprodukcji, w tym białka niezbędne do wczesnego rozwoju i NATYCHMIASTOWEGO PRZEŻYCIA.

Jednocześnie białka/enzymy (enzymy to białka) potrzebne do PODTRZYMYWANIA DŁUGOTRWAŁEGO ZDROWIA poprzez zapobieganie podstępnym uszkodzeniom TERAZ SĄ POZBAWIONE niezbędnych witamin i minerałów.

Co w efekcie  prowadzi do wzrostu chorób związanych ze starzeniem się.

Głównym aspektem starzenia zwyrodnieniowego jest to, że uszkodzenie jest podstępne i klinicznie nieoczywiste. Dlatego, że kumuluje się powoli w czasie i jest widoczne dopiero w późniejszym życiu.

Cywile, a nawet lekarze nie mają o tym zielonego pojęcia, dlatego odwrotny związek dłuższego życia w zdrowiu z nawet małymi niedoborami witamin i minerałów jest niedoceniany.

Dyplomowany specjalista od spraw odnowy psychosomatycznej mgr Grzegorz Lewko poleca
wysokiej jakości suplement Cytrynian Magnezu TiB w ciemnym szkle


5 Witamin długowieczności

Koncepcja segregacji została poparta w pierwszej kolejności analizami witaminy K i pierwiastka selenu.

A niedawne badania na ludziach dostarczają dodatkowego wsparcia dla teorii segregacji w odniesieniu do witaminy K i selenu.

Białka zależne od witaminy K można podzielić na te niezbędne do krótkotrwałego przeżycia (chodzi głównie o funkcje krzepnięcia krwi).

Oraz na te zaangażowane w długoterminowe zdrowie.

Podobne racjonowanie segregacji stwierdzono w przypadku białek zależnych od selenu.

Okazuje się, że nawet za małe niedobory selenu i witaminy K można zapłacić dużą cenę w postaci przyspieszonego starzenia

Mechanizmy racjonowania segregacji dla witaminy K i białek, oraz dla selenu i białek są różne, co sugeruje, że ewoluowały one niezależnie. Fajnie.

Nowe podejście zapewniania długowieczności

Białka i witaminy długowieczności

Witaminy i niezbędne minerały są zwykle uważane za związki niezbędne do przeżycia lub ochrony przed poważnymi chorobami, o czym świadczy ich DRAMATYCZNY wpływ po usunięciu ich z diety.

Większość z nich jest NIEZBĘDNA DO KLUCZOWYCH FUNKCJI metabolicznych.

Jednak wciąż mniej doceniana jest rola witamin w zdrowym starzeniu się, czyli nie takim, jak się widzi wokół.

Przedstawię dwie koncepcje nieodłącznie związane z MECHANIZMEM SEGREGACJI (triage) I RACJONOWANIA: białka długowieczności i witaminy długowieczności.

Białka długowieczności i białka przeżycia

Wśród wniosków wynikających z teorii segregacji znajdują się następujące koncepcje:

 • Nie wszystkie białka/enzymy są w równym stopniu dotknięte niedoborem V/M, czyli witamin i minerałów
 • Nie wszystkie V/M są potrzebne WYŁĄCZNIE do krótkotrwałego przetrwania
 • Pewne V/M przez całe życie odgrywają ważną rolę w zdrowym starzeniu się

Dla rozróżnienia i jasności nazwijmy białka pełniące specyficzne funkcje ochrony przed chorobami związanymi ze starzeniem się BIAŁKAMI DŁUGOWIECZNOŚCI.

Są to białka pomagające wyjść z czerwonych procesów ciała, altruistyczne, dalekowzroczne, pełne miłości, wolności, wdzięczności.

Natomiast te potrzebne do naszego krótkotrwałego przeżycia i reprodukcji, BIAŁKAMI PRZEŻYCIA.

Są to białka podtrzymujące CZERWONE PROCESY ciała. Egotyczne, ciasne, czerwone: przeżyć, wyżywić się.

Selen TiB

5 witamin długowieczności:

 1. Selen

 2. witamina K

 3. Witamina D

 4. Omega 3 (EPA/DHA)

 5. Magnez

Z definicji białek długowieczności wyłania się nowa definicja witamin. Koncepcja, zgodnie z którą związki dietetyczne niezbędne do funkcjonowania białek długowieczności należą do specjalnej kategorii, czyli WITAMIN DŁUGOWIECZNOŚCI, których niedobory powodują kumulujące się i podstępne szkody.

Zatem witaminy można podzielić na dwie ogólne kategorie:

 • Wspierające zarówno białka przeżycia, jak i długowieczności (o czym mówię powyżej), a zatem podlegające racjonowaniu segregacyjnemu
 • Oraz te wspierające zdrowie bez nacisku na wczesne przeżycie, ale ich niedobory prowadzą do przyspieszonego starzenia

Witaminy i minerały (to one podlegają segregacji), które są niezbędne do przetrwania, a jednocześnie ściśle związane z długowiecznością

Są witaminy i minerały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania białek/enzymów długowieczności, a także są V/M przeżycia.

Zatem te V/M mają dwojaki wpływ: raz, na przeżycie krótkoterminowe i dwa, na zdrowie w dłuższej perspektywie.

Oprócz 1. witaminy K i 2. selenu jako niezbędnych i zapewniających długowieczność, trzy dodatkowe V/M mających te dwojakie skutki, to:

3. witamina D,

4. morskie kwasy tłuszczowe Omega-3 (DHA/EPA)

5. i magnez

Poziomy każdego z nich są niewystarczające u ogromnej ilości ludzi na świecie, a niedobory te są główną przyczyną NIEZDROWEGO starzenia się.

Skutki niedoboru Witaminy D

Witamina D

Poziom witaminy D jest niewystarczający u ogromnej ilości ludzi na świecie. A w naszej szerokości geograficznej bankowo.

W ludzkim genomie odkryto około 2700 miejsc wiązania, które oddziałują z białkiem receptora witaminy D.

Obszerne dowody wskazują, że niedobór witaminy D powoduje lub jest powiązany z dużą liczbą chorób wpływających na zdrowe starzenie się, takich jak śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny, nowotwory, choroby układu krążenia, cukrzyca, funkcjonowanie mózgu i tak dalej.

Wciąż odradza się suplementację witaminą D, która zapobiegałaby i łagodziła wiele z tych problemów z dwóch powodów:

 • obawy przed toksycznością (w starszych badaniach)
 • oraz licznych, NIEODPOWIEDNICH badań klinicznych.

Tymczasem nowsze dowody dotyczące wpływu witaminy D na śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny zastępują te badania toksyczności i stwierdzają, że NIE BYŁO ZWIĘKSZONEGO RYZYKA nawet wtedy, gdy poziom 25(OH)D we krwi sięgał 100 ng/ml.

Stosowanie randomizowanych badań klinicznych do badania wpływu składników odżywczych W ODRÓŻNIENIU OD BADAŃ LEKÓW może powodować BŁĘDNĄ INTERPRETACJĘ.

Chyba że poziom danego składnika odżywczego jest mierzony zarówno przed rozpoczęciem suplementacji, jak i po jej zakończeniu. Ten środek ostrożności jest konieczny, ponieważ u wielu osób może nie występować niedobór badanego składnika odżywczego, a suplementowana ilość może być niewystarczająca do odpowiedniego podniesienia poziomu.

Brak takich pomiarów może prowadzić do błędnych, negatywnych wyników, jak wykazano w różnych, jak się okazało nieprawidłowych badaniach dla witaminy D (1)

Zatem jasne jest, że witamina D pełni więcej niż tylko początkowo przypisaną jej funkcję polegającą na utrzymaniu zdrowia kości. Jest istotna dla zdrowego, długiego życia, dlatego jest witaminą długowieczności.

5 Witamin długowieczności

Morskie kwasy tłuszczowe Omega-3, DHA i EPA

To oczywiście nie witaminy, ani minerały, jednak są to niezbędne antyzapalne, kluczowe kasy tłuszczowe!

Spożycie tych związków jest niewystarczające u większości populacji.

Metaanaliza wykazała, że ​​każdy 1% wzrost stężenia DHA/EPA w osoczu był powiązany z 20% ZMNIEJSZENIEM ryzyka zgonu z jakiejkolwiek przyczyny (2).

 • DHA/EPA występują w dużych ilościach w ośrodkowym układzie nerwowym i są ważne dla struktury i funkcjonowania mózgu oraz siatkówki
 • W randomizowanym badaniu klinicznym obejmującym pacjentów z pierwszym epizodem schizofrenii, suplementacja kwasami tłuszczowymi Omega-3 zapobiegła utracie grubości istoty szarej w korze mózgowej i stwarza nadzieję na możliwe leczenie schizofrenii
 • Niedawno dokonano przeglądu roli DHA w procesie starzenia, chorobie Alzheimera, Parkinsona, schizofrenii, chorobie afektywnej dwubiegunowej i depresji
 • W 5-letnim badaniu wykazano, że niski poziom DHA/EPA we krwi jest powiązany z szybszym tempem skracania telomerów, markera starzenia się komórek
 • Dodatkowy olej rybny (2,5 g/d) spowolnił skracanie telomerów i obniżył biomarkery utleniania u osób starszych
 • Codzienna suplementacja DHA (2 g/d) zwiększała tempo usuwania płytek amyloidowych u osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi
 • DHA/EPA są ważne dla skuteczności hormonu steroidowego witaminy D. Są dowody na ich rolę w zmniejszaniu ryzyka chorób serca

Kwas linolenowy (Omega-3) jest obecnie uważany za niezbędny kwas tłuszczowy, ale nadal nie jest jasne, czy jest on potrzebny jedynie jako prekursor DHA/EPA, które są z niego nieefektywnie wytwarzane.

Dyplomowany specjalista od spraw odnowy psychosomatycznej mgr Grzegorz Lewko poleca
niezbędne kwasy tłuszczowe Omegą 3 TiB w dużej dozie EPA i DHA


Magnez

Magnez występuje W CENTRUM CZĄSTECZKI CHLOROFILU. Dlatego rośliny powinny stanowić główne źródło pożywienia, razem z pełnymi ziarnami, orzechami i nasionami (3).

Niedobór magnezu dotyka około 45% cywilizowanej populacji wielu krajów i wiąże się ze zwiększoną śmiertelnością z jakiejkolwiek przyczyny. Słabą zdolnością naprawy DNA, zwiększonym ryzykiem raka płuc i różnych innych rodzajów nowotworów, chorób serca, skróceniem telomerów i ryzykiem udaru mózgu.

Niedawny przegląd subklinicznych skutków niedoboru Mg wskazuje, że niedobór ten jest główną przyczyną chorób układu krążenia, niedocenianego problemu na całym świecie.

Magnez jest niezbędny do przekształcenia witaminy D w jej aktywną formę hormonu steroidowego. Mówi się, że witamina D wręcz pożera magnez.

Podsumowując

Te trzy przykłady niedoborów witamin i minerałów (V/M), wraz z badaniami nad witaminą K i selenem, dostarczają znaczących DOWODÓW na to, że związki te odpowiadają definicji długowieczności V/M.

Jednocześnie  są niezbędne do przeżycia, a optymalizacja ich spożycia zapewnia sposób na przedłużenie zdrowej długowieczności.


Pepsi Eliot

PS

 Źródła i badania:

 • pnas.org/doi/10.1073/pnas.1809045115
 • (1) P Veloudi, G Jones, JE Sharman, Effectiveness of vitamin D supplementation for cardiovascular health outcomes. Pulse (Basel) 4, 193–207 (2017).
 • (2) GC Chen, J Yang, M Eggersdorfer, W Zhang, LQ Qin, N-3 long-chain polyunsaturated fatty acids and risk of all-cause mortality among general populations: A meta-analysis. Sci Rep 6, 28165 (2016).
 • (3) S Mahabir, et al., Dietary magnesium and DNA repair capacity as risk factors for lung cancer. Carcinogenesis 29, 949–956 (2008).

(Visited 4 478 times, 1 visits today)
-
Blog pepsieliot.com nie jest jedną z tysięcy stron zawierających tylko wygodne dla siebie informacje. Przeciwnie, jest to miejsce, gdzie w oparciu o współczesną wiedzę i badania, oraz przemyślenia autorki rodzą się treści kontrowersyjne. Wręcz niekomfortowe dla tematu przewodniego witryny. Jednak, to nie hype strategia, to potrzeba.
Może rzuć też gałką na to:

Dobre suplementy znajdziesz w Wellness Sklep
Disclaimer:
Info tu wrzucane służy wyłącznie do celów edukacyjnych i informacyjnych, czasami tylko poglądowych, dlatego nigdy nie może zastąpić opinii pracownika służby zdrowia. Takie jest prawo i sie tego trzymajmy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sklep
Dołącz do Strefy VIP
i bądź na bieżąco!

Zarejestruj sięZaloguj się
Reklama

Jesteś mądrą panną i wiesz już, gdzie NATURA schowała MASĘ Witaminy C

Ale nie tylko o to chodzi, sproszkowana BIO Czarna Porzeczka to CUD dla wytrzymałościowców!

Dodaj więc CZARNĄ PORZECZKĘ Blackcurrant This is BIO do czwartej szklanki lub do zielonego szejka

Gonisz, robisz interwały?

Badanie

Nie zaszkodzi zejść na Ziemię, przysiąść na krześle i wypić zielonego szejka z Blackcurrant This is BIO!:)

TOP

Dzień | Tydzień | Miesiąc | Ever
Kategorie

Archiwum