Dlaczego gotowany ziemniak może Ci zaszkodzić, a rozgotowany to już bardzo?
 • Pepsi EliotAutor:Pepsi Eliot

Dlaczego gotowany ziemniak może Ci zaszkodzić, a rozgotowany to już bardzo?

Dodano: 17
Po surowej szamie nie występuje zjawisko leukocytozy trawiennej!

Owszem, to zostało udowodnione już w latach 30 zeszłego wieku przez Paula Kouchakoffa, że jeżeli w codziennej diecie 51% jedzenia stanowi pokarm surowy, nie wystąpi leukocytoza, czyli reakcja białych krwinek. Dlatego surowy pokarm pochodzenia organicznego powinien stanowić przewagę w Twojej diecie. Większość ludzi o tym nie wie, że krew przechodzi w proces leukocytozy trawiennej, który uaktywnia białe krwinki przeciwko zjadanemu, gotowanemu pożywieniu. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że proces gotowania zniekształca strukturę żywności, że ciało go nie rozpoznaje i traktuje jak toksynę, a co tu mówić o smażeniu. Czyli zwykły posiłek staje się obciążeniem dla układu immunologicznego, który pełni najważniejszą funkcję w organizmie, funkcję ochronną. W sumie rak to również jakiś błąd systemu immunologicznego.

And Vadim Zeland się panoszy

Czytam, czytam z lekkim ironicznym uśmiechem, jak to koleś już siwiał, włosy mu się przerzedzały, a nawet zęba stracił, domyślam się, że w wyniku zaawansowanej paradentozy i nagle od witarianizmu (surowej żywności roślinnej) wszystko mu się cofnęło, włosy się zagęściły, nabrały żywszego odcienia i co najdziwniejsze, tutaj muszę zrobić większą dla efektu pauzę, koledze yyy ... odrósł ząb. Tia ... podobno na witarce to standard.

Ale potem już z sensem choć infantylnie, że gotowanie jest be, bo zabija żywy pokarm, a kto by umarłe jarzyny jadł i tak w tym stylu. Jesteśmy już duzi i wiemy, że tak można też opowiadać o wszystkim jak się jakieś dobre metafory znajdzie w głowie. No bo na te enzymy tak naprawdę nie ma ostatecznych dowodów, czy ma je mieć pożywienie i czy mamy je mu podbierać.

Ale mój sceptycyzm dostał z liścia, gdy w końcu Vadim rzekł:

Czy natura przewidziała, że człowiek będzie jadł gotowane pożywienie? Czy się tego spodziewała? Czy coś takiego zakładała? Każde zwierzę na tym Świecie ma dla siebie jakieś żarcie przeznaczone, ale człowiek stwierdził, że trzeba go przetworzyć, żeby czas zaoszczędzić i jeść niejadalne, przez co sobie ofertę żywieniową poszerzyć.

Gotowanie, co wiadomo już w szkole na lekcji chemii empirią zbadałaś, ze względu na wysoką temperaturę przygotowywania żywności stwarza nowe substancje. O ile w kwestii enzymów zabijanych w 41,5 stopnia C, bo są białkiem, a każdy wie kiedy mu się jajecznica ścina, albo jaką skalę mają termometry do pomiaru gorączki, i o ich (enzymów z "żywych" pokarmów) faktycznej roli ciągle są jeszcze polemiki, to jednak powyższa prawda jest już małemu chemikowi znana.

Większość z tych nowych substancji pochodzi z białek reagujących z węglowodanami. Niektóre z tych substancji powodują raka lub choroby mózgu i upośledzają funkcję neuroprzekaźników, a także metabolizm.

Wiele z tych nowych substancji są to aminy heterocykliczne (HCA). Wiele z tych HCA są bezpośrednio lub pośrednio uzależniające fizycznie. Ze względu na temperatury gotowania, HCA pochodzą z interakcji pomiędzy białkiem i węglowodanami lub kreatyną (w czerwonym mięsie, czyli wegan nie dotyczy, przynajmniej ten aspekt), albo azotanami w warzywach.


Oto kilka przykładów:

* Tryptofan + forma-/ AceT-aldehyd = 1-metylo-1 ,2,3,4-tetrahydro-beta-karboliny (pro-mutagenne) * Tryptofan + glycolaldehyde = 1-hydroksymetylo-tetrahydro-beta-karboliny * Tryptofan + cukry (przez zamrożenie) = 1,1 '-ethyliden-ditryptofaan (bardzo toksyczne) * Serotonina + formaldehyd = 6-hydroksy-tetrahydro-beta-karboliny * Serotonina + aldehyd octowy = 6-hydroksy-1-metylo-tetrahydro-beta-karboliny * Tyraminą + azotyn = 3-diazotyramine (4 - (2-aminoetylo))-6-diazo-2 ,4-cyclohexadienone (carcin.) * Sól + azotyn + białko / cukier = 2-chloro-4-methylthiobutanoate (mutagenne) wręcz diabeł * Glutaminian + cukier = 2-amino-6-methyldipyrido-(1,2-a: 3 ", 2" , też diabeł ) Imidazol (rakotwórcze) (9) * Glutaminian + cukier = 2-aminodipyrido-(1,2-a: 3 ", 2" diabeł okropny ) Imidazol (rakotwórcze)

Kiedy aldehydy reagują z cyklicznymi aminokwasami lub aminami ubocznymi (jak tryptofan, tryptamina i serotonina, fenyloalanina, tyrozyna, dopaminy Tyramina, anilina) to wtedy głównie beta-karboliny i izochinoliny są pochodnymi. Kiedy zaś kreatynina (z mięsa) jest zaangażowana, głównie imidazoquinolina i imidaziquinoxalina są pochodnymi (Glutaminian i tryptofan to są aminokwasy, tyramina i serotonina to są aminy, a aldehydy są cukrami)

W jakich pokarmach? Prawie wszystkie gotowane pokarmy zawierają: 

* 9H-pirydo (3,4-b) indol = beta-karbolinem znaku = tryptofan / tryptaminy + aldehydy * 1-metylo-9H-pirydo (3,4-b) indol = 1-metylo-beta-karbolinem znaku = tryptofan tryptaminy + aldehydy

Substancje te wpływają na receptory w mózgu, a pośrednio na wiele innych neuroprzekaźników. Jeżeli te substancje będą reagować na aminy, jak anilina mogą nawet stać się mutagenne.

Ile HCA powstanie zależy od tego, jak dużo białka produkt zawierał i na ile żywność była podgrzewana. Ponieważ czerwone mięso zawiera zarówno sporo białka, jak i kreatyniny (pochodnej od kreatyny), przygotowywane czerwone mięso zawiera najwięcej HCA, zwłaszcza gdy jest z grilla.

Poza poddanemu obróbce termicznej czerwonego mięsa, także ryba, soja i drób zawierają wiele HCA.

Wzmacniające smak buliony zawierają białka koncentratów i dlatego też mają w sobie wiele HCA, ale także podgrzewane pokarmy zawierające mniej białka, zawierają HCA, jak ziarna i warzywa, a nawet żywność taka jak piwo, sos sojowy i puszkowany sok pomarańczowy.

Mięso zawiera zbyt dużo kreatyny:

* 2-amino-1-metylo-6-(4-hydroxyfenyl)-imidazo-(4,5-b) pirydyny (mutag.) = kreatyna + tyrozyny glukoza + (21)

Soja zawiera globulinę:

* 2-amino-9H-pirydo (2,3-b) indol (mutagenne) = soja-globulina + cukry * 2-amino-3-metylo-9H-pirydo (2,3-b) indol (mutagenne) (24) = soja-globulina + cukry

Ryba zawiera:

* 3-amino-1 ,4-dimetylo-5H-pirydo (4,3-b) indol = tryptofan aldehyd octowy * 3-amino-1-metylo-5H-pirydo (4,3-b) indol (mutagenne) (26) = tryptofan aldehyd octowy

Gotowane warzywa zawierają azotyny

Pliki nowotworowe N-nitrozo-związki = aminy + azotynów znak + cukry Specyficzny N-nitrozo-związek; 4 - (2-aminoetylo)-6-diazo-2 ,4-cyclohexadienone (nowotworowe) = tyraminą + azotyny + cukry

Gotowana Kapusta zawiera tiocyjaniany

Toksyczny tetrahydro-beta-karbolinem-pochodne = izotiocyjanian + tyraminą / serotonina itd.

Gotowane warzywa zawierają również flawonoidy 

Pliki mutagenne glikozydy (30) = flavonods + ciepło Konserwowy sok pomarańczowy zawiera wolne aminokwasy, które łatwo łączą się z aldehydami do tworzenia amin heterocyklicznych.

Co złego może zrobić HCA?

1. Działają jak neuroprzekaźniki

Niektóre HCA, podobnie jak beta-karbolin, mogą bezpośrednio wpływać na receptory neuroprzekaźników, takich jak benzodiazepiny. Po prostu dlatego, że ciało również komponuje beta-karboliny funkcjonujące jako neuroprzekaźniki. HCA może również zajmować receptory innych neuroprzekaźników, takich jak receptory serotoniny i doaminy. Zwłaszcza, kiedy składają się one z tych samych amin. Wierzcie na słowo, masę komplikacji zdrowotnych i wypatrzenia charakteru, łącznie z zachowaniami aspołecznymi. Długa lista związków chemicznych, którą świadomie opuszczam.

2. Powodują raka 

Część procesu onkogennego jest mutagenną substancją uszkadzającą komórki DNA. Niektóre HCA w podgrzewanej żywności są mutagenne. DNA-Szkody rosną wprostproporcjonalnie wraz ze spożyciem HCA. Jak nowotworowych HCA są częściowo zależne od tego ile azotu zawierają. Sól, białko i azotyny (z warzyw) mogą dostarczyć azot i reagować na HCA. Nitrozowane HCA są jeszcze bardziej nowotworowe.

Niektóre z najbardziej rozpowszechnionych HCA mutagennych w gotowanym pożywieniu to:

* Pyridoindole (amino-gamma-karboliny) * 2-amino-9H-pirydo (2,3-b) indol (amino-alfa-karboliny) * 2-amino-3-metylo-9H-pirydo (2,3-b) * 3-amino-1 ,4-dimetylo-5H-pirydo (4,3-b) indol * 3-amino-1-metylo-5H-pirydo (4,3-b) indol * 1-metylo-3-karbonylo-1 ,2,3,4-tetrahydro-beta-karboliny * 4-aminobifenyl * 4,4 '-methylenedianiline * 3,2 '-dimetylo-4-aminobifenyl * 1,2-dimethylhydrazine * Fenylo-hydroksyloaminy * O-acetylo-N-(5-fenylo-2-pirydylo)-hydroksyloaminy * 2-amino-3-methylimidazo (4,5-f) chinoliny * 2-amino-3-methylimidazo (4,5-f) chinoksalinowy * 2-amino-3 ,4-dimethylimidazo (4,5-f) chinoliny * 2-amino-3 ,8-dimethylimidazo (4,5-f) chinoksalinowy * 2-amino-3 ,4,8-trimethylimidazo (4,5-b) pirydyny * 2-amino-3 ,4,8-trimethylimidazo (4,5-f) chinoksalinowy * 2-amino-3 ,7,8-trimethylimidazo (4,5-f)-chinoksalinowy * 2-amino-N, N, N-trimethylimidazo-pirydyny * 2-amino-N, N-dimethylimidazopyridine * 2-amino-4-hydroksymetylo-3 ,8-dimethylimidazo-(4,5-g)-chinoksalinowy * 2-amino-1 ,7,9-trimethylimidazo-(4,5-g)-chinoksalinowy * 2-amino-1-metylo-6-phenylimidazo-(4,5-b)-pirydyny

3. Przyczyniają się do chorób mózgu 

Niektóre HCA są bezpośrednio toksyczne dla mózgu, jak quinoliny, które dostają się do mózgu za pośrednictwem dopaminy systemem transportu. Inne wspólne HCA (np. pirydyny i beta-karboliny) stają się toksyczne dla mózgu po ich częściowym rozłożeniu przez różne enzymy w organizmie. Pierwotnie te enzymy mają inne zadanie niż ochrona mózgu przed substancjami toksycznymi, ale część HCA przypadkowo przekształcona w bardziej toksyczne substancje absorbuje enzymy. Oczywiście natura nie mogła liczyć na "dziwne odmiany HCA z gotowanych potraw, bo nie przewidziała, że ktoś będzie coś gotował przed jedzeniem. Pirydyny mogą zająć receptory dopaminy a więc są toksyczne dla thesereceptors tylko. Częściowo rozłożone pirydyny są bardziej toksyczne niż oryginały, ale oryginały nie zmniejszą dopaminy, noradrenalin i głównie poziomu serotoniny. Zniszczenie receptory w mózgu powodują choroby takie jak Alzheimer, Parkinson i schizofrenia.

Niektóre toksyczne HCA dla mózgu:

* 3-N-butylcarbonyl-beta-karboliny * 3-N-methylcarboxamide-beta-karboliny * 2-metylo-1 ,2,3,4-tetrahydro-beta-karboliny * 2-metylo-1 ,2,3,4-tetrahydro-izochinoliny * Quinolinate * Quisqualinate * Tetrahydroizochinolinę * 1-benzylo-tetrahydro-izochinoliny * N-metylo-(R)-salsolinol * N-metylo-6-metoksy-1 ,2,3,4-tetrahydro-izochinoliny * 6-metoksy-1 ,2,3,4-tetrahydro-izochinoliny * 2,4,5-trihydroxyphenylalanine * 6-hydroksy-dopaminę * N-metylo-4-fenyl-1 ,2,3,6-tetrahydro * 1-metylo-4-fenyl-1 ,2,3,6-tetrahydro * 1-metylo-4-fenyl-1 ,2,5,6-tetrahydro * 4-fenyl-1 ,2,3,6-tetrahydro * 4-fenylpyridine * 3-acetylpyridine * 1-metylo-4-fenylo-1 ,4-dihydropirydyny * 1-metylo-4-cyclohexic-1 ,2,3,6-tetrahydro * 1-metylo-4-(2'-methylfenyl) -1,2,3,6 - tetrahydro * 1-metylo-4-(2'-ethylfenyl) -1,2,3,6-tetrahydro * 1-metylo-4-(3'-methoxyfenyl) -1,2,3,6-tetrahydro * 1-metylo-4-(methylpyrrol-2-ylo) -1,2,3,6-tetrahydro

Chociaż toksyczne pirydyny tworzą utleniające rodniki i zmniejszają antyoksydacyjny poziom, to jednak przyjmowanie antyoksydantów, nie może zapobiec uszkodzeniu mózgu przez toksyczne pirydyny.

Gotujesz żywność przede wszystkim wtedy, kiedy chcesz, aby to co niejadalne stało się jadalne.

Dodajesz przyprawy, w postaci na przykład skoncentrowanego białka (magi), żeby móc jeść więcej.

To chciał Vadim lapidarnym słowem, dla wszystkich zrozumiałym opowiedzieć, a ja odrobinkę zboczyłam z drogi, ale już  wracam na ścieżkę i do babci prosto z koszyczkiem wiktuałów pędzę i mnie żaden wilk nie omami głupotami.

Raczej pilnuj się, żeby minimum 51% na Twoim talerzu było na surowo.

owocek

 17
 • Adi   IP
  Pepsi, nie żebym podważał wiarygodność ale fajnie byłoby popatrzeć na źródła co by w dyskusji z wszystkożercami mieć konkretne propozycje
  Dodaj odpowiedź 0 0
    Odpowiedzi: 1
  • An(a)-Rp   IP
   Milion, czy 4 miliony lat ewolucji ma znaczenie ciągu, czy decydujące, czy nie to każdy musi zastanowić się nad tym sam, moim zdaniem ma znaczenie, bowiem nie spadliśmy w poprzednim wieku z Księżyca, ani z Marsa. Nasze korzenie mamy na Ziemi.
   Ja żywię się jak goryl, ale zamiast obfitości tropikalnych owoców na wyciągnięcie ręki muszę zadowolić się importowanymi zimą, a latem tymi jakie rosną w naszym klimacie. Raz w tygodniu oczyszczam mój układ trawienny i wcinam energię słoneczną przez sun-gasing ( patrzenie na słońce białkami oczu, nigdy źrenicami ), jeśli słońca brak wiem z której strony świeci nad chmurami, a w pozostałe dni tygodnia jem 1x dziennie między godziną 16 a 17.
   Nie wiem, czy w takich godzinach żywią się goryle, ale jest i we mnie coś ze współczesnego człowieka. Mój BMI = 24. Morfologia w normie.
   Bulwy i liściaste jak najbardziej, goryle jedzą nawet młode liście z niektórych drzew.
   Obecne warzywa to krzyżówki i mutanty, w Gorylowie nigdy takie nie rosły, niemniej zawierają błonnik i minerały, a owoce zawierają witaminy.
   Dodaj odpowiedź 0 0
     Odpowiedzi: 0
   • Marysia   IP
    Pepsi, ten artykuł jest bardzo niebudujący dla tych, którym surowizna nie służy, czasem wręcz szkodzi. No i co teraz wiedząc jakie gotowane toksyny zjadają?
    Dodaj odpowiedź 0 0
      Odpowiedzi: 1
    • Ja   IP
     Tak to dlaczego człowiek się rozwinął po wynalezieniu obrobki termicznej żywności?
     Dodaj odpowiedź 0 0
       Odpowiedzi: 2
     • An(a)-Rp   IP
      ...
      Fakt, lepiej nie jeść w ogóle, niż gotować pokarmy, a wybierać powinnismy produkty roślinne, żywe ( z certyfikowanych gospodarstw ekologicznych ) i pochodzące naszego regionu , czyli wyrosłe w promieniu 15 km ... najpewniejsze będą te z naszego ogródka. Na dachach bloków obecnie zakładają bezogródkowi mieszkańcy miast sie parcele warzywne za zgodą administracji ( folia na spód, deska sosnowa na boki, prosty system odprowadzający nadmiar wody i ziemia ).
      Kiedy już będziecie w swoim podniebnym ogródku, pomyślcie o «  apéritif « z promieni słonecznych, kolorze nieba, zefirku wiatru - to wszystko jest energią, która odżywia nie gorzej od produktów stałych, jedynie trzeba być świadomym i jej przyjaznym, wystarczy otworzyć własne receptory poprzez otworzenie świadomości. Zdrowie drzemie w świadomości.
      Spróbujmy nic nie jeść jeden dzień w tygodniu, oczyszczajmy się , tak jak oczyszczamy nasze samochody zmieniając im olej, płyn hamulcowy - 
      świadome postępowanie ustrzeże nas bardziej przed rakiem, niż wszystkie nietanie suplementy diety, które mogą być nam pomocne jedynie wtedy kiedy mamy czysty organizm. Wszelkie suple przyjmowane na zakwaszony organizm są li tylko pożywką dla pasożytów.
      Dodaj odpowiedź 0 0
        Odpowiedzi: 0

      Czytaj także