Sprzątanie szkodzi jak palenie papierosów? Zmień swoje nawyki dla zdrowia!
  • Emanuela UrticaAutor:Emanuela Urtica

Sprzątanie szkodzi jak palenie papierosów? Zmień swoje nawyki dla zdrowia!

Dodano: 27
Ostatnio świat obiegło badanie jakoby sprzątanie chemicznymi środkami czystości było dla płuc równie szkodliwe co wypalenie paczki papierosów dziennie! Nasz biegun internetu obiegło ono głównie ze względu na głośny nagłówek „Sprzątanie szkodzi kobietom tak jak palenie paczki papierosów dziennie”. Zdawał się on być żartobliwą odpowiedzią na niedawną nowinę z pierwszych stron dzienników mówiącą, że „sprzątanie zabija mężczyzn”.

To jednak nie jest ponury żart

Naukowcy z Uniwersytetu Bergen w Norwegii zwołali międzynarodowy zespół badawczy mający na celu przebadanie ryzyka zdrowotnego związanego ze sprzątaniem. Podczas gdy faktycznie znamy skutek chemicznych substancji zawarty w marketowych środkach czystości, nie przeprowadzono wielu badań na temat skutków ich połączeń na użytkowników tychże substancji.

Badanie zrealizowane w lutym 2018 roku skupia się na długoterminowych efektach sprzątania komercyjnymi środkami czystości i ich wpływowi na zdrowie płuc i dróg oddechowych

Już wcześniejsze badania ustaliły związek pomiędzy wdychaniem środków czystości a ryzykiem astmy, stawiając przed naukowcami pytanie jak rutynowe sprzątanie, nie rzadsze niż raz w tygodniu, wpływa na zdrowie ludzi.

Wyniki eksperymentu naukowego opublikowano w American Thoracic Society's American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine

Naukowcy przez 20 lat śledzili stan zdrowia 6 230 kobiet i mężczyzn w średnim wieku. Badani wypełnili w trakcie obserwacji trzy szczegółowe kwestionariusze odnośnie częstotliwości i sposobów sprzątania oraz produktów jakich używali. Wyjściowe pomiary czynności płuc zostały wykonane za pomocą testu czynności płuc (spirometrii). Po zakończeniu badania przeanalizowano dane i dostosowano je do potencjalnych czynników zakłócających, takich jak na przykład wpływ palenia papierosów na stan zdrowia płuc.

Wyniki badania są alarmujące, ale także odnoszą się szczególnie do jednej płci – kobiet

U kobiet, które sprzątały co najmniej raz w tygodniu, odnotowano znaczne obniżenie ogólnego funkcjonowania dróg oddechowych w porównaniu do kobiet, które sprzątały rzadziej, lub wcale nie zajmowały się porządkami.

Wyniki pogorszyło zwłaszcza używanie środków w aerozolu lub sprayu

Co ciekawe, sprzątanie nie było bezpośrednio związane z chorobami płuc i układu oddechowego u mężczyzn. Przyczyną może być fakt, że mężczyźni stanowili mniejszą część badanej grupy (47%) i mieli oni mniejszą styczność z substancjami chemicznymi (mniej zawodowych sprzątaczy, rzadsze sprzątanie w domu). Oznacza to, że badane kobiety były bardziej narażone na działanie substancji chemicznych, więc – wbrew nagłówkom gazet – badanie nie jest do końca miarodajne. Ostatecznie mężczyźni deklarujący, że regularnie sprzątają w domu, byli diagnozowani z astmą i problemami układu oddechowego dwa razy częściej niż Ci, którzy nie wykonują tych czynności.

Sprzątanie jak nałogowe palenie?

Najbardziej zaskakującym w badaniu jest jednak sposób w jaki substancje chemiczne zawarte w środkach czystości wpływają na zdrowie.

Naukowcy podsumowali straty dla zdrowia układu oddechowego jako porównywalne do 20 lat palenia paczki papierosów dziennie

Zaobserwowano to nawet u osób, które nie są czynnymi palaczami. Szczęśliwie istnieją naturalne alternatywy! Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się jak zrobić naturalne środki czystości w domu. Możesz też zaopatrzyć się w certyfikowane, ekologiczne środki czystości, które są coraz bardziej dostępne i świetne jakościowo. Źródła: 1, 2, 3
-
 27

Czytaj także