Pepsieliot
Możesz się śmiać, ale i tak za kilka godzin
zmienisz swoje życie...
215 254 114
104 online
35 508 VIPy

Protokoły odnowy biologicznej w leczeniu raka z siarczanem hydrazyny

Uwaga

OŚWIADCZENIE!

Artykuł ma charakter czysto informacyjny! Jeżeli chcesz skorzystać z informacji w artykule, robisz to absolutnie na własną odpowiedzialność!

Zanim cokolwiek przedsięweźmiesz zalecam: UDAJ SIĘ DO LEKARZA!


Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny z 1931 r., Otto Warburg, odkrył, że komórki nowotworowe mają zasadniczo odmienny metabolizm energetyczny w porównaniu ze zdrowymi komórkami.

Sednem jego tezy, za którą otrzymał Nobla było to, że nowotwory złośliwe często wykazują wzrost glikolizy beztlenowej.

To proces, w którym glukoza jest wykorzystywana jako paliwo przez komórki rakowe z kwasem mlekowym jako beztlenowym produktem ubocznym. Duża ilość kwasu mlekowego wytworzona w wyniku fermentacji glukozy z komórek nowotworowych jest następnie transportowana do wątroby.

Ta konwersja glukozy do mleczanu powoduje niższe, bardziej kwaśne pH w tkankach nowotworowych, jak również ogólne zmęczenie fizyczne spowodowane gromadzeniem się kwasu mlekowego.

Zatem większe guzy wykazują tendencję do bardziej kwaśnego pH.

Ten nieefektywny szlak metabolizmu energii w organizmie sprawia, że  rak „marnuje” energię, a pacjent staje się zmęczony i niedożywiony, co zwiększa wyniszczenie ciała. Jest to jeden z powodów, dla których 40% chorych na raka umiera z powodu niedożywienia lub wyniszczenia.

Punkt po punkcie proces nieefektywnego szlaku metabolizmu (błędne koło)

1. Komórki nowotworowe fermentują glukozę, co stanowi bardzo nieefektywny mechanizm.

2. W ramach tego procesu komórki nowotworowe wytwarzają kwas mlekowy.

3. Kwas mlekowy trafia do wątroby.

4. Ten proces sprawia, że komórka nowotworowa ma kwaśne pH (z jego powodu komórki rakowe nie lubią być zasadowe).

5. Komórki nowotworowe bardzo nieefektywnie przetwarzają glukozę: tylko około 5 % jest wydajne, co oznacza, że „marnują” one energię.

6. Utrata energii powoduje, że pacjent jest zmęczony i niedożywiony.

7. Nadmierne wykorzystanie glukozy przez komórkę nowotworową jest w rzeczywistości częścią procesu, w którym komórki nowotworowe „kradną” glukozę z normalnych komórek (komórki rakowe kradną również składniki odżywcze z normalnych komórek).

8. Oznacza to, że normalne komórki mogą dosłownie umrzeć z głodu, powodując niedożywienie pacjenta, a w konsekwencji jego śmierć.

Zwróć uwagę na błędne koło do jakiego przyczynia się ten mechanizm. Ten cykl sprawia, że ciało marnieje i głodzi się. Z tego powodu terapie przeciwnowotworowe powinny obejmować regulację poziomu glukozy we krwi za pomocą diety i suplementów oraz, w przypadku pacjentów z kacheksją, kroplówek.

Kluczowa część cyklu:

Duże guzy wytwarzają dużo kwasu mlekowego, który jest ponownie przekształcany w wątrobie w glukozę w procesie, który zużywa dużo energii.

Można korzystnie zablokować tę konwersję przyjmując siarczan hydrazyny lub chlorek cezu

Główne korzyści to zwiększenie masy ciała i zwiększony poziom energii.

Korzyści te są szczególnie ważne w ostatnim stadium nowotworu zwanym kacheksją, w którym dochodzi do wyniszczenia organizmu.

Te substancje są w stanie także zahamować i/lub cofnąć rozwój guzów nowotworowych.

W kolejnej części cyklu wątroba przekształca kwas mlekowy z powrotem w glukozę.

Kto, a raczej co, spożywa większość tej glukozy? Oczywiście komórki nowotworowe.

To o tyle fatalne, że przekształcenie przez wątrobę kwasu mlekowego z powrotem w glukozę również wymaga dużych ilości energii.

Widzimy zatem uproszczony obraz całego cyklu:

1. Komórki nowotworowe fermentują ogromne ilości glukozy, która zużywa energię.

2. Produktem ubocznym fermentacji jest kwas mlekowy.

4. Kwas mlekowy przechodzi do wątroby, która przekształca go z powrotem w glukozę, zużywając jeszcze więcej energii.

5. Większość glukozy jest zużywana przez komórki nowotworowe i cykl zaczyna się od początku.

Można to wytłumaczyć w jeszcze inny sposób:

Kacheksja to wyniszczenie ciała pacjenta wraz z rozwojem choroby. Osoba zostaje właściwie zredukowana do skóry i kości, podczas gdy nowotwór nadal intensywnie się rozwija.

Dzieje się tak, ponieważ nowotwór nie metabolizuje w pełni glukozy, prowadząc do zmienienia jej w kwas mlekowy.

Ten kwas mlekowy, jeśli dociera do krwiobiegu, przemieszcza się do wątroby, gdzie jest przekształcany z powrotem w glukozę za pomocą procedury, która pochłania ogromną ilość energii organizmu.

Dzieje się tak w kółko.

Dzięki temu choroba rozwija się, a ciało marnieje.

Przyjmowanie SIARCZANU HYDRAZYNY tymczasem BLOKUJE KLUCZOWY ENZYM W WĄTROBIE, który umożliwia przekształcenie kwasu mlekowego w glukozę.

Co to jest kacheksja?

W przewlekłej chorobie wzrasta temperatura ciała pacjenta, liczba limfocytów T (CD4) spada poniżej liczby błonowej glikoproteiny (CD8), która występuje przede wszystkim na limfocytach T cytotoksycznycha.

Apetyt chorego z tego powodu zmniejsza się, aż ciało rozwija stan podobny do patologicznej anoreksji.

Ciało nadal potrzebuje pożywienia, więc zaczyna niszczyć zapasy tłuszczu, a także zaczyna rozkładać białka, aby dostarczyć sobie cukru.

Metabolizm komórek nowotworowych jest znacznie mniej wydajny niż w prawidłowych komórkach.

Prawidłowe komórki pobierają energię wykorzystując tlen, co jest 15 razy bardziej wydajne niż w przypadku komórek nowotworowych, które METABOLIZUJĄ BEZTLENOWO, W PROCESIE FERMENTACJI.

Fermentacja, która jest mniej wydajna, wymaga znacznie więcej cukru niż metabolizowanie tlenowe komórek.

Dodatkowo, tempo metabolizmu guza jest znacznie wyższe niż w przypadku zdrowych komórek, więc ilość potrzebnego cukru jest jeszcze większa.

Ciało pacjenta umiera próbując nakarmić guza.

Sprawia to, że głód jest główną przyczyną śmierci pacjentów z rakiem i AIDS.

Krótko mówiąc, kiedy osoba rezygnuje z jedzenia, ciało zaczyna zjadać samo siebie w celu nakarmienia komórek nowotworowych.

Więcej szczegółów:

Nagromadzenie kwasu mlekowego indukuje gromadzenie się kwasu w komórce, co powoduje zmiany w DNA komórki wspierające NIEOGRANICZONĄ REPRODUKCJĘ tejże.

Innymi słowy, rak odżywia się w środowisku kwaśnym.

Potencjalnym sposobem „zagłodzenia” raka jest zakłócenie zdolności wątroby do wytwarzania glukozy z kwasu mlekowego (enzym, który za to odpowiada to karboksykinaza fosfoenolopirogronianowa) poprzez wykorzystanie siarczanu hydrazyny.

To koncepcyjne podejście do zmiany środowiska tkankowego, które umożliwia zahamowanie rozwoju nowotworu.

Na temat diety

Zanim przejdziemy dalej, musimy dokonać pewnego rozróżnienia.

Kiedy chora osoba rozpoczyna typową alternatywną terapię przeciwnowotworową, POWINNA NASTĄPIĆ OGROMNA ZMIANA W JEJ NAWYKACH ŻYWIENIOWYCH.

Z zachodniej diety opartej na mięsie i cukrze należy przejść na specjalny rodzaj diety wegańskiej

 • Ta zmiana powinna nastąpić możliwie najszybciej

 • Taka zmiana sposobu odżywiania sama w sobie zazwyczaj powoduje utratę wagi i NIE JEST objawem kacheksji

Tracenie na wadze w trakcie (szczególnie na początku) alternatywnej diety przeciwnowotworowej NIE OZNACZA, że ciało znajduje się w cyklu wyniszczenia.

Nawet osoba niechorująca na raka, gdyby tak gwałtownie zmieniła dietę, straciłaby na wadze. Kacheksja działa zupełnie inaczej.

Z kacheksją ciało dosłownie zjada samo siebie, pozbawiając chorego mięśni, tłuszczu i wielu innych składowych ciała.

Dlatego pacjent musi pamiętać o różnicy między „normalną” utratą wagi a „nienormalną” utratą wagi.

Kluczem do ustalenia, czy utrata masy ciała wynika z kacheksja, jest świadomość rozpoczęcia niekontrolowanej utraty wagi.

Jeśli ta zacznie się PRZED przejściem na alternatywne metody leczenia, może to być kacheksja.

Jeśli jednak utrata masy ciała rozpoczęła się w tym samym czasie, co przejście na alternatywną dietę przeciwnowotworową, najprawdopodobniej nie jest to kacheksja. Chyba że utrata masy ciała trwa dłużej niż kilka tygodni.

Istnieją inne czynniki, które powodują niekontrolowaną utratę wagi:

W niektórych rzadkich przypadkach zachwianie równowagi hormonalnej również może powodować niekontrolowaną utratę wagi.

W niektórych przypadkach osoba chora traci wolę jedzenia, zwykle z powodu wycieńczenia będącego skutkiem choroby.

Prowadzi to do stopniowej utraty apetytu i spadku wagi, co także prowadzi do wyniszczenia.

Komórki nowotworowe, jeśli będą potrzebowały pożywienia, będą „zjadały” ciało chorej osoby.

Teoria siarczanu hydrazyny

Spośród wszystkich alternatywnych metod leczenia kacheksji najbardziej skuteczny zdaje się być siarczan hydrazyny.

Zdaje się, że został on zaprojektowany specjalnie dla zwalczania kacheksji.

Siarczan hydrazyny, jak było wspomniane wcześniej, działa na rzecz zatrzymania „kradzieży” glukozy i substancji odżywczych z prawidłowych komórek.

Siarczan hydrazyny przerywa zdolność wątroby do przekształcania kwasu mlekowego z guzów w glukozę, pomagając w ten sposób głodzić guzy i hamować ich zdolność do przerzutów.

W przypadku nowotworu stymulowana jest całkowita glukoneogeneza.

Glukoneogeneza wymaga dużej ilości energii, a nadmierna glukoneogeneza uważana jest za istotny czynnik przyczyniający się do kacheksji nowotworowej (Gold, 1968).

Dr Joseph Gold rozpoznał w latach 60-tych, że strategie metaboliczne, które hamują karboksykinazę pirogronianu fosfoenolu (enzym PEP CK) zmniejszą glukoneogenezę. A co za tym idzie nasilenie kacheksji. Dr Gold po przetestowaniu serii związków wykazał, że siarczan hydrazyny może skutecznie zmniejszyć nadmierną glukoneogenezę w przebiegu nowotworu.

Elektryczne właściwości komórek nowotworowych

Powstrzymanie wątroby od przekształcania kwasu mlekowego w glukozę przerywa cykl kacheksji

Dr Joseph Gold przyjrzał się procesowi chemicznemu glikogenezy i ustalił, że jeśli zahamuje enzym PEP CK, może zatrzymać proces.

W ten sposób wymyślił siarczan hydrazyny, substancję, która jest tania, prosta w użyciu, napędza rakiety wojskowe i zmniejsza guzy nowotworowe.

W swoich wczesnych badaniach na zwierzętach dr Gold u ponad 50% zwierząt z rakiem był w stanie zatrzymać proces glikogenezy, zakończyć kacheksję i doprowadzić do przybrania na wadze.

Guzy odcięte od cukru zaczęły się kurczyć.

Chlorek cezu

Jedną z opcji pomocy w zatrzymaniu rozwoju nowotworu jest zasadowość.

Dr A. Keith Brewer udowodnił, że chlorek cezu (i kilka innych minerałów), najczęstsza substancja powodująca alkaliczność komórek nowotworowych w programie leczenia alkalicznego, dostaje się do komórek nowotworowych. Do czego nie są zdolne inne składniki odżywcze.

Chlorek cezu:

 • sprawia, że komórki nowotworowe są alkaliczne,
 • ogranicza spożycie glukozy przez komórki nowotworowe (w ten sposób głodząc komórkę),
 • neutralizuje kwas mlekowy (co ostatecznie zabija komórki nowotworowe)
 • zatrzymuje proces fermentacji, który jest drugim efektem ograniczenia glukozy (fermentacja powoduje powstanie kwasu mlekowego).

Innymi słowy, chlorek cezu przerywa opisany na początku tekstu cykl na kilka różnych sposobów.

Ważna różnica:

Siarczan hydrazyny blokuje cykl kacheksji w wątrobie, a chlorek cezu blokuje cykl kacheksji w komórkach nowotworowych.

Zarówno użycie chlorku cezu, jak i siarczanu hydrazyny to złożone protokoły, które MAJĄ WIELE OGRANICZEŃ.

Więcej na ten temat zostanie powiedziane poniżej.

Protokoły siarczanu hydrazyny

Protokół odnowy biologicznej Minnesota:

1. Jedna kapsułka 60 mg codziennie przez pierwsze 3 dni. Ze śniadaniem lub przed śniadaniem.

2. Jedna kapsułka 60 mg 2 razy na dobę przez następne 3 dni. Przed śniadaniem i przed kolacją.

3. Jedna kapsułka 60 mg 3 razy dziennie. Mniej więcej co 8 godzin od śniadania.

Uwaga

Protokół ten opiera się na masie pacjenta 55 kg i powyżej.

Dla pacjenta o masie 50 kg i mniejszej odnotowano skuteczność już w przypadku połowy dawki.

Ogólnie podaje się, że siarczan hydrazyny jest najskuteczniejszy, gdy jest podawany sam, przed posiłkami (bez innych leków podawanych pół godziny przed lub po podaniu siarczanu hydrazyny).

Jeśli odpowiednia reakcja następuje przy 2 kapsułkach dziennie (pp. 2), pacjenci mogą utrzymać ten schemat dawkowania i NIE ZWIĘKSZAĆ dawki.

Najlepszą skuteczność użycia siarczanu hydrazyny odnotowano utrzymując terapię przez 45 dni, z przerwą na okres 1-2 tygodni i następujące po niej ponowne leczenie.

Przerwa zapobiega rozwojowi stanów zapalnych nerwów.

Uwag na interakcje

Należy także zwrócić uwagę na przyjmowane leki, ponieważ dochodzi do niezgodności siarczanu hydrazyny z etanolem, barbituranami i środkami uspokajającymi.

Pacjenci otrzymujący siarczan hydrazyny powinni unikać napojów alkoholowych, środków uspokajających i barbituranów.

Protokół Waltera Lasta:

Protokół Lasta nieznacznie się różni.

Siarczan hydrazyny przyjmuje się w nim w ilości 60 mg 3 razy na dobę, z posiłkami.

Rozpoczyna się od jednej kapsułki 60 mg jedzonej ze śniadaniem przez 3 dni.

Następnie dodaje się drugą kapsułkę jedzoną z obiadem przez kolejne trzy dni, a następnie dodatkową kapsułkę przyjmowaną razem z kolacją.

Jeśli masa ciała jest mniejsza niż 55 kg, wówczas można przyjmować tylko 2 kapsułki dziennie, a poniżej około 43 kg można stosować 3 dawki po 30 mg.

Jeśli chory czuje się dobrze w tym harmonogramie, program ten może być utrzymany przez kilka miesięcy.

Jednak należy uwzględnić dwutygodniowy okres przerwy po każdych sześciu tygodniach.

Należy pamiętać, że PRZERWA JEST KONIECZNA i NIE MOŻE TRWAĆ KRÓCEJ NIŻ 1 TYDZIEŃ ani nastąpić po więcej niż sześciu tygodniach!

Ostrzeżenia

Siarczan hydrazyny jest inhibitorem monoaminooksydazy (MAO).

Inhibitory MAO stosuje się jako leki przeciwdepresyjne.

Mają one jednak także inną funkcję w organizmie: metabolizują TYRAMINĘ (aminokwas).

Podczas przyjmowania inhibitora MAO, tyramina nie ulega rozpadowi, a spożywanie pokarmów z tyraminą może podnieść ciśnienie krwi i radykalnie przyspieszyć bicie serca i spowodować ciężki do zniesienia, obezwładniający ból głowy.

Jest to bardzo niebezpieczny stan, szczególnie dla kogoś, kto już walczy z rakiem!

Większość żywności zawierającej tyraminę nie jest objęta planem leczenia raka, ale chora osoba i tak powinna zwracać na nie szczególną uwagę.

Żywność zawierająca tyraminę jest zazwyczaj dojrzewająca, fermentowana lub marynowana, jak większość serów (z wyjątkiem twarogu, sera śmietankowego i świeżej Mozzarlli), wędlin, wielu gatunków mięs, jogurtów, win, piw (i wielu innych alkoholi).

UWAGA

NIE ISTNIEJE DOKŁADNA LISTA PRODUKTÓW, KTÓRE ZAWIERAJĄ TYRAMINĘ.

 • Jedni twierdzą, że zawierają ją maliny i winogrona, a inni, że nie. Warto w tej kwestii zdać się na intuicję.
 • Jeśli chory leczony siarczanem hydrazyny cierpi na bóle głowy, to bardzo prawdopodobne, że spożywa coś z tyraminą.
 • Warto wyeliminować pokarmy w tych kategoriach żywności, które pojawiają się na liście.
 • Trawa jęczmienna i wszystkie dodatki jęczmienne, w mniejszym stopniu inne trawy
 • Kiełbasa sucha i fermentowana (bolonia, chorizo, salami, pepperoni, wołowina peklowana, etc.)
 • Marynowany śledź i solona suszona ryba
 • Bób i strączki (fasola, soczewica, groch, soja, etc.),
 • Ekstrakty drożdżowe i drożdże piwne, piwo, czerwone wino (chianti, burgund, sherry, wermut),
 • Kapusta kiszona i inne kiszonki,
 • Niektóre owoce (banany, awakado, figi suszone, rodzynki, czerwone śliwki, maliny, ananasy, pomarańcze, mandarynki, cytryny, grejpfruty,
 • Produkty mleczne jak maślanka, jogurt, kefir i śmietana,
 • Czekolada,
 • Kofeina (kawa, herbata i napoje typu cola),
 • Białe wino, wina portowe, destylowane alkohole,
 • Sos sojowy, miso, orzeszki ziemne, migdały,
 • Wątroba wołowa lub drobiowa,
 • Śledź, – nasiona dyni.
 • Ogólnie rzecz biorąc, należy unikać wszelkich pokarmów wysokobiałkowych, które zostały poddane leżakowaniu!

Ostrzeżenie od Waltera Lasta:

Siarczan hydrazyny jest inhibitorem oksydazy monoaminowej i podczas leczenia hydrazyną nie należy stosować następujących środków:

 • Leków uspokajających w dawkach większych niż 100 mg na dobę, zwłaszcza benzodiazepiny i fenotiazyny.
 • Należy unikać także leków przeciwhistaminowych, alkoholu i innych substancji hamujących ośrodkowy układ nerwowy, takich jak morfina.
 • Nie należy również przyjmować witaminy B6
 • Należy unikać pokarmów o wysokiej zawartości tyraminy

Są to produkty dojrzewające i fermentowane, takie jak większość serów, wędliny lub ryby, śmietana i jogurt, tofu i tempeh, kostki bulionowe, kapusta kiszona, ogórki konserwowe i ekstrakty drożdżowe.

Ograniczyć warto również strączki, awokado, banany, rodzynki, figi, daktyle i ogólnie suszone owoce, jak również przejrzałe owoce.

Ostrzeżenie od dr Golda, twórcy siarczanu hydrazyny:

Siarczan hydrazyny jest nieodwracalnym i silnym inhibitorem MAO (monoaminooksydazy). Klasą związków, które MOGĄ MIEĆ POTENCJALNIE ŚMIERTELNE INTERAKCJE z innymi lekami.

Od ponad trzech dekad wiadomo, że środki hamujące ośrodkowy układ nerwowy – takie jak barbiturany, środki uspokajające i alkohol – są niekompatybilne z inhibitorami MAO. A ich stosowanie razem może spowodować NIEZWYKLE NIEBEZPIECZNE SKUTKI dla zdrowia.

Według protokołu dr Budwig z siarczanem hydrazyny nie należy przyjmować następujących pokarmów:

 • Etanolu,
 • Napoi alkoholowych,
 • Barbituranów i środków uspokajających (np. Thorazine, Compazine, Xanax, Valium, Dalmane, Ativan, Restoril, Halcion, Nembutal i Seconal) –
 • Leków uspokajających w dawkach większych niż 100 mg na dobę, zwłaszcza benzodiazepiny i fenotiazyny,
 • Leków przeciwhistaminowych,
 • leków przeciwwymiotnych,
 • Innych leków obniżających ośrodkowy układ nerwowy, takich jak morfina,
 • Pokarmów z tyraminą,
 • Witaminy B6,
 • Witaminy C w dawkach dziennych powyżej 250 mg (ze wszystkich źródeł).
 • Oczywiście, oprócz tych wszystkich rzeczy, należy UNIKAĆ POKARMÓW BOGATYCH W GLUKOZĘ
 • Wreszcie siarczan hydrazyny należy przyjmować w dokładnych dawkach

Przedawkowanie może wyrządzić więcej szkody niż pożytku!

Powiem to jeszcze raz:

Przedawkowanie siarczanu hydrazyny może wyrządzić więcej szkody niż pożytku!

Ponadto, przechowuj listę zakazanych produktów spożywczych i leków na receptę przyklejonych do lodówki.

Komentarz na temat morfiny

Jeśli pacjent z chorobą nowotworową odczuwa wiele bólu, chlorek cezu z leczeniem DMSO może być w stanie zatrzymać ból w ciągu 2 lub 3 dni.

Pacjent może być w stanie uwolnić się od morfiny lub podobnego leku.

Zawsze jednak należy zaczekać, aż MORFINA LUB INNY LEK OPUŚCI ORGANIZM, zanim zacznie się stosować siarczan hydrazyny!

Leczenie kacheksji na własną rękę

Szpitale nie są zainteresowane leczeniem pacjentów z rakiem za pomocą tego protokołu.

Z tego powodu nie można liczyć na pomoc pielęgniarek, które śledziłyby co i kiedy przyjmować i jak się odżywiać.

Szpitalom nie wolno stosować tego rodzaju zabiegów, dlatego chory lub członkowie rodziny muszą robić dokładne notatki i śledzić, co się dzieje.

Leczenie zaawansowanego nowotworu jest wystarczająco skomplikowane, a dodanie do niego siarczanu hydrazyny PODWAJA JEGO ZŁOŻONOŚĆ.

Przeczytaj kilka razy kluczowe kwestie i upewnij się, że nic nie zostało pominięte!

Inaczej leczenie może być katastrofalne w skutkach!

1. Musisz stale myśleć o rzeczach, które możesz i nie możesz przyjmować z siarczanem hydrazyny.

2. Siarczanu hydrazyny używa się do zatrzymania cyklu wyniszczenia w wątrobie. Należy mieć zaufanego, sprawdzonego dostawcę.

3. Jeśli tymczasowy 50% wzrost wielkości jakiegokolwiek guza (lub znaczna ilość obrzęku lub zapalenia) nie spowoduje żadnego niebezpieczeństwa, należy użyć protokołu chlorku cezu/DMSO. Należy pamiętać, że nawet w tym protokole istotne są substancje, których nie można przyjmować z siarczanem hydrazyny (np. duże dawki witaminy C). Chlorek cezu blokuje cykl wyniszczenia komórek rakowych poprzez blokowanie glukozy. DMSO wprowadzi chlorek cezu do komórek nowotworowych.

4. Włącz do diety produkty dostarczające energii, czyli super pokarmy. Prawidłowe komórki są dosłownie głodzone przez kacheksję. Kości i mięśnie człowieka w zaawansowanym stadium choroby są wyniszczone. Z tego powodu istotnym jest aby przywrócić nienowotworowe komórki do zdrowia dzięki dużej dawce potężnych składników odżywczych. Pamiętaj oczywiście o obostrzeniach związanych z protokołem siarczanu hydrazyny.

5. MSM, który jest pochodną DMSO, blokuje powstawanie kwasu mlekowego i wyprowadza go z organizmu. Oto cytat: „MSM zapobiega krystalizacji i gromadzeniu się kwasu mlekowego. MSM wypłukuje kwas mlekowy wraz ze wszystkimi innymi szkodliwymi toksynami znajdującymi się w organizmie. Przyjmując duże ilości MSM można pozbyć się toksyn, które powodują ból. Pamiętaj, że kwas mlekowy jest niczym więcej niż toksyną i może być detoksykowany tak jak każda inna toksyna w organizmie – przez MSM. ”

6. Chroń wątrobę. Cykl kacheksji prowadzi do jej uszkodzenia.

7. Dieta przeciwnowotworowa to dieta o niskiej zawartości glukozy. Osłabionym pacjentom nie zaleca się dużej ilości surowego pożywienia. Zamiast tego można stosować dietę makrobiotyczną.

Stosowanie siarczanu hydrazyny z innymi zabiegami

Siarczan hydrazyny jest często stosowany z innymi alternatywnymi metodami leczenia raka.

Warto jednak zwrócić uwagę, że inne zabiegi mogą zawierać produkty spożywcze lub suplementy, których nie można stosować w protokole.

 

ZAWSZE to sprawdzaj, szczególnie w kontekście witaminy C, którą ogranicza się do jedynie 250 gramów ze wszystkich źródeł!

NIE MOŻNA TEŻ stosować ZIELONEGO PROTOKOŁU z tego powodu, że zawiera trawy, jęczmienną i pszeniczną.

Ostrzeżenia końcowe

W całym tym zamieszaniu nie zapomnij o następujących elementach:

Siarczan hydrazyny należy przyjmować w dokładnych dawkach, ponieważ nie jest to substancja naturalna. Przedawkowanie może wyrządzić więcej szkody niż pożytku.

Nie zapominaj, że w leczeniu muszą pojawić się przerwy, które są częścią harmonogramu!

Zwróć uwagę na obostrzenia dotyczące żywności, leków i suplementów.

Jeśli chora osoba cierpi na poważny ból głowy, może to być spowodowane jedzeniem żywności z tyraminą.

Należy pamiętać, że jeśli korzystasz z leków na receptę, po trzykroć sprawdź powyższe listy, aby upewnić się, że nie kolidują one z siarczanem hydrazyny.

Nie zapomnij o ograniczeniu stosowania witaminy C (do 250 mg) i unikaniu witaminy B6 i wszelkich witamin lub innych suplementów zawierających te substancje.

Unikaj suplementów jęczmiennych i bazujących na trawach.

Ważna uwaga o sprzedawcach

Znalezienie wysokiej jakości siarczanu hydrazyny jest bardzo trudne do wykonania.

Siarczan hydrazyny jest jednym z produktów, które FDA zwalcza od lat.

Oczywiście sprzedawca siarczanu hydrazyny nie może sugerować, że działa on przeciwnowotworowo.

Sprzedawcy najczęściej swój produkt reklamują jako nawóz dla roślin, ewentualnie produkt stosowany w leczeniu nowotworów u zwierząt.

Podobnie jest w sytuacji DMSO, które sprzedaje się jako rozpuszczalnik.

Źródło: www.cancertutor.com/hydrazine/

(Visited 6 113 times, 1 visits today)
-
Blog pepsieliot.com nie jest jedną z tysięcy stron zawierających tylko wygodne dla siebie informacje. Przeciwnie, jest to miejsce, gdzie w oparciu o współczesną wiedzę i badania, oraz przemyślenia autorki rodzą się treści kontrowersyjne. Wręcz niekomfortowe dla tematu przewodniego witryny. Jednak, to nie hype strategia, to potrzeba.
Może rzuć też gałką na to:

Dobre suplementy znajdziesz w Wellness Sklep
Disclaimer:
Info tu wrzucane służy wyłącznie do celów edukacyjnych i informacyjnych, czasami tylko poglądowych, dlatego nigdy nie może zastąpić opinii pracownika służby zdrowia. Takie jest prawo i sie tego trzymajmy.

Komentarze

 1. avatar janK 27 kwietnia 2019 o 21:45

  Człowiek jest zaprogramowany na samozniszczenie per capita. Procesy nowotworowe to ostrzeżenie, że czas się dopełnia. Szczegóły to zbędna wiwisekcja.

  1. avatar Jarmush 17 maja 2019 o 06:16

   yyy … nie rezonuję z Twoją wypowiedzią

 2. avatar Ewa 19 czerwca 2019 o 08:17

  Czy orientuje się Pani jaki siarczan hydrazyny zakupić, albo gdzie? Te które oglądam w firmach sprzedających odczynniki chemiczne mają ostrzeżenia przed spożyciem 🙁

  1. avatar Jarmush 19 czerwca 2019 o 08:49

   Droga Ewo, te które widzę w internecie są czda czyli czysty da analiz jak ten, ale nie jest to identyczne z czystym do spożycia https://pol-aura.pl/hydrazyny-siarczan-czda-10034-93-2-p-532.html
   Nie wiem, czy w ogóle w Polsce jest moożliwe do kupienia z adnotacją do spożycia, artykuł pisałam na podstawie angielskojęzycznego opracowania

   1. avatar Ewa 19 czerwca 2019 o 08:55

    Niestety do jednego z mogących to podać lekarzy, udało mi się zapisać dopiero na pazdziernik. Sama boję się cokolwiek zrobić nie mając pewności co do produktu, a podejrzewam, że mama jest właśnie w stanie kacheksji i nie wiem ile wytrzyma..

    1. avatar Jarmush 19 czerwca 2019 o 09:56

     Szkoda, że nie mogę Ci lepiej doradzić. Czego to jest rak, jaki etap, jakie leczenie miało miejsce? Ilke teraz waży mama? Czy odczuwa ból?

 3. avatar Marek 4 listopada 2019 o 20:00

  Witaj Eliot,
  Konkretnie w tych badaniach zostal uzyty ten produkt o nazwie „Sehydrin”,wyglada to tak:
  https://extrapharmacy.ru/sehydrin
  Ulotka w formacie „pdf”: https://extrapharmacy.ru/pdf/Sehydrin.pdf
  Pozdrawiam
  Marek

 4. avatar Marek 4 listopada 2019 o 20:31

  Jesli chodzi o „chlorek cezu – cesium chloride to znalazlem taki artykul i ten produkt jako suplement diety (zdjecie): https://peopleofstort.wordpress.com/2015/06/10/cesium-chloride-protocol/
  Pozdrawiam
  M

 5. […] się do spadku wagi Nowotwory, osoby z guzami nowotworowymi często gwałtownie chudną, jest to wyniszczająca ciało kacheksja i bardzo ważne jest, aby ją zastopować Infekcje i wirusy, do spadku masy ciała może przyczynić się HIV/AIDS, gruźlica, pasożyty oraz […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sklep
Dołącz do Strefy VIP
i bądź na bieżąco!

Zarejestruj sięZaloguj się

TOP

Dzień | Tydzień | Miesiąc | Ever
Kategorie

Archiwum