Pepsieliot
Możesz się śmiać, ale i tak za kilka godzin
zmienisz swoje życie...
215 414 179
8 online
35 538 VIPy

Jak myślisz w jakim wieku jest Twoja dusza? (część 3)

duchowość

Reinkarnacja, czyli 5 etapów duszy

Od pewnego czasu wrzucam tutaj nauki Michała, i chociaż nie cieszą się zbytnią popularnością (co zrozumiałe) i tak będę je wrzucać, bo jestem pewna, że w pewnym momencie zaskoczysz.

Wady charakteru: 7 głównych cech ego (cz 1)
 Jak tworzymy własną przeszkodę, cechę główną? (cz 2)

Dzisiaj opisują sekwencję pięciu cykli lub inaczej etapów ewolucji duszy.

Ich nazwy pochodzą od etapów rozwoju człowieka:

 • Etap 1: Dusza NIEMOWLĘ
 • Etap 2: Dusza BABY (znana również jako Dusza DZIECKA)
 • Etap 3: MŁODA Dusza
 • Etap 4: DUSZA DOJRZAŁA
 • Etap 5: STARA Dusza

Każdy z tych pięciu odpowiada określonemu poziomowi rozwoju zdolności i samoświadomości w obrębie indywidualnej duszy.

Gdy dusza przechodzi przez każdy etap, zmienia się skupienie, zdobywa się więcej doświadczenia i poszerza się świadomość.
Nawiasem mówiąc, ten sam wzorzec ewolucji duszy został zidentyfikowany przez hipnoterapeutę Michaela Newtona. Jego przełomowe badania zostały opublikowane w bestsellerowej książce Journey of Souls: Case Studies of Life Between Lives (Llewellyn, 1994).

w didaskaliach

Michael Newton, urodzony 9 grudnia 1931 w Kalifornii, doktor doradztwa personalnego, DYPLOMOWANY (ciekawe są te Stany, a u nas tylko te licencjaty z marketingu:) hipnoterapeuta prowadzący prywatną praktykę. Rozwinął swoją własną technikę hipnozy, by dosięgnąć ukrytych wspomnień swoich pacjentów o ich życiu po śmierci. Jego książki są dostępne  języku polskim, w tytułach Wędrówka Dusz, a inne też coś w tym stylu.

Książki Newtona i jego uczniów czerpią z tysięcy transkrypcji ludzi, którzy pod wpływem hipnotycznej regresji ponownie doświadczyli przebywania między życiami.

Z wyższej perspektywy ich duszy potrafią wyjaśnić, co dzieje się po śmierci i przed narodzinami.

Obejmuje to informacje o poziomach świadomości, przez które ewoluują reinkarnujące się dusze.

Newton i inni odkryli, że dusze pomiędzy życiami istnieją w formie światła i że…każda dusza emanuje określonym kolorem spektrum, które wskazuje na jej aktualny poziom świadomości.

Widmo zaczyna się od bieli (wszystkie kolory), ale następnie przechodzi przez czerwony, żółty, zielony, niebieski, aż do głębokiego fioletu i fioletu.

Tak jak czakry przeciętnej kulturystki:)

Od niskiej częstotliwości do wysokiej częstotliwości.

Najmniej rozwinięte dusze, czyli „nowicjusze”, mają różowawy odcień.

Najstarsze dusze, te zbliżające się do końca całego cyklu reinkarnacji, mają niebieskawo – fioletowy odcień.

Chociaż widmo jest kontinuum, dr Newton odkrył, że można je podzielić na pięć odrębnych etapów lub poziomów ewolucji, od poziomu I do poziomu V.

Można je zmapować na pięć etapów podanych w naukach Michała, OD DUSZY NIEMOWLĘCIA DO DUSZY STAREJ

Tak więc, na przykład, dusze w środkowym (lub trzecim) etapie reinkarnacji są określane w naukach Michaela jako „młode dusze” i znajdują się na tym, co Newton nazwałby „poziomem III”. Będą miały żółtawy lub złoty odcień.

w didaskaliach

Zarówno Newton, jak i istota Michała również identyfikują WYŻSZE POZIOMY EWOLUCJI DUSZY, KTÓRE NIE OBEJMUJĄ REINKARNACJI.

Etapy reinkarnacji (lub wiek duszy) można również porównać do etapów metamorfozy, które widzimy w naturze, takich jak jajko, gąsienica, poczwarka, motyl .

Jednak w reinkarnacji zmienia się nie forma fizyczna, ale sposób świadomości, a zwłaszcza forma samoświadomości i (w rezultacie) sposób nawiązywania relacji z innymi.

Cechy wieku duszy

Wiek duszy wpływa na to, jak jednostka żyje, myśli, działa i spotyka się z innymi.

Yessss, Horry Porttier czasami przyjmuje cechy niemowlęce duszy (ma się rozumieć to dżołk:-))

Etap 1. Dusze niemowlęce

Dusze niemowlęce skupiają się na PILNYCH POTRZEBACH PRZETRWANIA.

Rozwijają się w prostych środowiskach bliskich naturze, takich jak odległe plemiona lub wiejskie, pasterskie otoczenie.

Jednak w kontekście współczesnego społeczeństwa mogą być postrzegani jako niecywilizowani prostaczkowie lub frajerzy, a nawet mogą zostać uznani za psychopatycznych lub cierpiących na jakieś zaburzenia rozwojowe.

Z psychologicznego punktu widzenia dusze niemowlęce są naiwne, impulsywne i „przedkonwencjonalne” (nie mylić z ponowoczesnością Pepsi Eliot:), działają pod wpływem impulsu lub nawyku, nie myśląc o konsekwencjach lub nie myśląc wcale.

Ponieważ brakuje im zarówno społecznego zrozumienia, jak i samohamowania, są zdolni do popełniania aspołecznych lub niemoralnych czynów bez poczucia winy.

Dusze te, jako takie nie pasują do nowoczesnego społeczeństwa i mogą trafić do więzienia lub oddziałów psychiatrycznych.

Chociaż może im brakować zasad moralnych, łask społecznych i kulturowego zrozumienia starszych dusz, dusze niemowląt SĄ W PEWNYM SENSIE CAŁKOWICIE NIEWINNE, pozbawione pretensji i agendy (w sensie harmonogramów i planów).

Etap 2. Dusze dziecięce

W przeciwieństwie do dusz niemowląt, dusze dziecięce dużo myślą o dobrach i złach swoich działań.

W ich życiu chodzi o bezpieczeństwo, ochronę, strukturę i porządek. W ścisłym tego słowa znaczeniu.

Lubią żyć w społecznościach, które są wysoce pryncypialne i „cywilizowane” (pomyśl o Amiszach).

Dusze dziecięce są postrzegane jako dusze starsze jako raczej „kwadratowe”, w znaczeniu ściśle konwencjonalne i konformistyczne.

Zarówno ich przekonania, jak i działania są w dużej mierze związane z zasadami, więc często są ultrakonserwatywni, tradycjonalistyczni, ortodoksyjni, prawi, moralistyczni, religijni, świadomi prawa i porządku (Przedstawiciele i poplecznicy PIS? Amerykańscy patrioci? żarcik:)

To powiedziawszy, od czasu do czasu ulegają pokusie lub łagodzą napady złości i sami łamią zasady, lecz wtedy mogą być torturowani przez poczucie winy i wstydu.

Są dogłębnie świadomi praw i złych czynów ludzi, w tym własnych, chociaż mają niewielki wgląd w motywy, które za nimi stoją.

Złe zachowanie jest grzeszne i tyle.

Etap 3. Młode dusze

Młode dusze są zazwyczaj ekstrawertyczne, otwarte na zewnątrz, ŚWIATOWE, gorączkowo energiczne, zuchwałe, konkurencyjne, polityczne, ambitne i indywidualistyczne.

Życie na tym etapie polega na myśleniu za siebie i zapewnianiu siebie jako jednostki.

Młode dusze są BARDZIEJ NAPĘDZANE EGO niż inne, pragną odcisnąć swój ślad w świecie.

Zazwyczaj pociąga ich jakaś forma światowego sukcesu, sława, fortuna, władza, chwała.

W rzeczywistości boją się śmierci bardziej niż dusze na innych etapach.

Zaś ci, którzy nie są pewni życia po śmierci, mogą chcieć wywrzeć duży wpływ na scenę świata, stworzyć dla siebie jakiś rodzaj symbolicznej nieśmiertelności.

Młode dusze kurczowo trzymają się własnych opinii, mając pewność, że ich własna perspektywa jest właściwą perspektywą, a ich droga do przodu jest zdecydowanie najlepsza.

Są  bardzo świadomi swojego programu, ale tak naprawdę go nie kwestionują.

Horry bywa też Dojrzałą Duszą, taki przeskok kwantowy:)

Etap 4. Dusze dojrzałe

Dusze dojrzałe są bardziej refleksyjne niż dusze młodsze, z rosnącym zrozumieniem siebie, rosnącą empatią dla innych i pragnieniem autentyczności w obu.

W życiu nie chodzi o udowadnianie siebie, a bardziej o odkrywanie „właściwego związku”.

Dojrzała świadomość duszy nie jest już egocentryczna, w sensie ograniczania się do własnej perspektywy i programu, ale jest zdolna do przyjmowania wielu perspektyw i różnych programów.

W rzeczywistości istnieje teraz napięcie między „czego chcę” a „docenianiem tego, czego chcesz”, lub między tym, co osobiste i międzyludzkie.

To znacznie bardziej komplikuje życie, czasami działa przytłaczająco.

Z jednej strony dojrzałe dusze odrzucają ograniczone wartości.

Z drugiej jednak strony potrafią wczuć się w tych, którzy wyznają te same wartości. Stałe opinie są zastępowane poczuciem ciągle zmieniających się perspektyw:

„Wszystko zależy od tego, jak na to spojrzysz” 

To zniknięcie solidnego gruntu może być bardzo stresujące, ale zapoczątkowuje poszukiwanie głębszego sensu i samozrozumienia, czy to POPRZEZ SZTUKĘ, psychologię, filozofię czy duchowość.

Dojrzałe dusze mają tendencję do kwestionowania wszystkiego, łącznie z własnymi motywami, i mają skłonność do wielu badań duszy (dosłownie).

Etap 5. Stare Dusze

Stare dusze mają tendencję do emanowania pewnym stopniem głębi, powagi lub mądrości, co jest dość oczywiste.

U dzieci może to być NAJBARDZIEJ UDERZAJĄCE (pomyśl: stara głowa na młodziutkich barkach). Dzieciaki Indygo, Kryształy, Gwiezdne?

Ponieważ wyszły poza stresy i konflikty dojrzałej duszy, Stare Dusze mają rosnące poczucie wewnętrznego spokoju i wolności.

Wolność do cieszenia się byciem bardzo świadomym, ale nie z niego.

W porównaniu z młodszymi duszami są stosunkowo spokojni, wyważeni i stabilni, nieprzywiązani do struktur społecznych i oczekiwań kulturowych, pewni własnego istnienia i wewnętrznych sił ORAZ WSPÓŁCZUCIA dla innych.

Z drugiej strony, znalezienie się w tak skonfliktowanym, chaotycznym, szalonym i powierzchownym świecie może być całkowicie przygnębiające.

Dla Starych Dusz celem życia jest odnalezienie prawdziwego wyrażania siebie i spełnienia.

W związku z tym mają tendencję do podążania własną, unikalną drogą w życiu, odpuszczania i odpuszczania w sposób oderwany od siebie, KTÓRY MOŻE WYDAWAĆ SIĘ BARDZO DZIWNY I EKSCENTRYCZNY dla młodszych dusz.

Dusze w późnym stadium rozwoju świadomie uczestniczą w ewolucji wszystkiego, co jest i często skupiają się na nauczaniu duchowej mądrości z wielkim współczuciem.

Uważka

Te opisy podkreślają różnice między etapami.

W rzeczywistości jednak następuje stopniowe przechodzenie z jednego etapu do następnego.

Na przykład osoba na początku etapu Dojrzałej Duszy będzie zachowywać się głównie jak Dusza Młoda, ale z elementami natury Duszy Dojrzałej, które zaczną się dopiero pojawiać.

Prawdopodobnie jestem przykładem takiej duszy.

A Ty gdzie się rozpoznajesz?

Tak więc zaczynamy reinkarnować się jako dusze niemowląt, kompletni nowicjusze w fizycznej egzystencji.

Szczerze mówiąc, na tym pierwszym etapie jesteśmy w dużej mierze w stanie niekompetencji i terroru. Ale poprzez doświadczenia i wybory uczymy się i rozwijamy.

Stale przechodzimy od bycia duszami niemowląt, dusz dzieci, dusz młodych, dusz dojrzałych.

Wreszcie wchodzimy w piąty etap jako spełnione Stare Dusze, EKSPERCI LUDZKIEJ EGZYSTENCJI.

Na każdym etapie według Michaela przechodzimy przez 7 kroków, co w sumie daje 35 kroków ewolucji dusz.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania:

 • 1. Wracanie raz za razem brzmi okropnie. Dlaczego po prostu się nie poddamy i nie skończymy z tym? Czy nie mogę po prostu zdecydować, że to mój ostatni raz?

Na te i kolejne pytania znajdziesz odpowiedzi w następnej 4 części.  Chyba, że nie chcesz …

lofki, pa

(Visited 7 206 times, 2 visits today)
-44 44
Blog pepsieliot.com nie jest jedną z tysięcy stron zawierających tylko wygodne dla siebie informacje. Przeciwnie, jest to miejsce, gdzie w oparciu o współczesną wiedzę i badania, oraz przemyślenia autorki rodzą się treści kontrowersyjne. Wręcz niekomfortowe dla tematu przewodniego witryny. Jednak, to nie hype strategia, to potrzeba.
Może rzuć też gałką na to:

Dobre suplementy znajdziesz w Wellness Sklep
Disclaimer:
Info tu wrzucane służy wyłącznie do celów edukacyjnych i informacyjnych, czasami tylko poglądowych, dlatego nigdy nie może zastąpić opinii pracownika służby zdrowia. Takie jest prawo i sie tego trzymajmy.

Komentarze

 1. avatar Ann 31 sierpnia 2022 o 08:03

  Do tej pory myślałam, że moja córka widzi aurę u ludzi, te kolory. Ale widzi jednak kolor duszy.

 2. avatar M 31 sierpnia 2022 o 10:15

  Pepsi czekałam aż napiszesz kiedyś o Wędrówce Newtona ☺️ cudownie czyta się te książki. Takie potwierdzenie wszystkiego co zawsze jakoś podświadomie czułam i jakbym tylko sobie przypomniała NIESAMOWITE 💚

  1. avatar Pepsi Eliot 31 sierpnia 2022 o 10:36

   O tym nie napiszę (wrzuciłam tylko takie info uzupełniające), bo jestem teraz w grze na tym planie, i mnie to nie obchodzi. Gdybyśmy mieli o tym pamiętać, to byśmy pamiętali. 😀 <3

   1. avatar Julia 31 sierpnia 2022 o 11:13

    A odblokowania pokoleniowe w metodzie One Brain ?

    1. avatar Pepsi Eliot 31 sierpnia 2022 o 11:29

     nie pytaj mnie, bo jak widzisz jestem młodą duszą i czuję obcość i nienaturalność, pytaj o zdrowie, witalność, energię, suplementację, radość, zielone liście, 4 szklanki, słońce, ewentualnie robienie kasy, dobrą miłość, ale z takimi rzeczami, jak ustawienia rodzinne, hipnoza etc zupełnie nie rezonuję. jestem w innej grze.

 3. avatar anka 31 sierpnia 2022 o 10:26

  ja widzę siebie jako duszę młodą, ale przejawiam pewne aspekty / nieduże ale jednak/ duszy dojrzałej: „zależy jak na to spojrzeć”, potrzeba duchowości i wyrażania przez sztukę/.

 4. avatar 11 31 sierpnia 2022 o 11:05

  Mnie ciekawi jak to się dzieje, że jakiś mały procent ludzkości, dokładnie tego samego dnia, robi (czyta, uczy się, medytuje, odczuwa itd) nad tym samym zagadnieniem np. nad tym jak starą mam duszę. Co „naciska na pilota”, wydaje impuls, że idziemy w tym samym kierunku? I to bez względu na to, czy jesteś starą, czy młodą duszą 🙂

  Czy steruje tym Omnis? Jeśli tak, to jak sprawić by te „impulsy” odczuwało więcej ludzi?

  1. avatar Pepsi Eliot 31 sierpnia 2022 o 11:30

   jedynym sterem jest świadomość, a dokładnie jednostka świadomości obdarzona wolną wolą, która to świadomość jest częścią wyższego systemu świadomości, którego niektórzy nazywają Bogiem. Ewolucja jest celem nadrzędnym, gdyż w przeciwnym wypadku rozpocznie się kurczenie

 5. avatar Magggie 31 sierpnia 2022 o 16:20

  czyli w trakcie jednego życia możemy być tylko jednym rodzajem duszy? czy np do 40 stki jestem młodą duszą , potem już dojrzałą?

  1. avatar Pepsi Eliot 31 sierpnia 2022 o 22:37

   wiek duszy nie ma wiele wspólnego z wiekiem, ale czas na ewolucję duszy ma znaczenie, więc można przechodzić z jednego etapu do następnego, niektórzy się cofają

 6. avatar Domi 31 sierpnia 2022 o 16:31

  Czytałam „Wędrówkę dusz” i „”Przeznaczenie dusz”…Nie wiem czy to intuicja czy dogmat..ale czuję tam jakiś fałsz…Tak, fakt, uważam,że wszyscy tu na Ziemi jesteśmy zreinkarnowani…bo wrobili nas..albo część z nas w powrót tutaj. Może to jest tak,że po śmierci przechwytują nas istoty,które nam wmawiają poczucie winy i potrzebę powrotu…A my mamy uparcie iść dalej i nie dać sobie wmówić powrotu na ziemię. Iść w stronę światła…

 7. avatar Asiątko 1 września 2022 o 12:04

  Bardzo źle się czyta o duszach jeśli stosowane są odnośnie do nich męskie końcówki – Dusze dziecięce (…) są ultrakonserwatywni, tradycjonalistyczni, ortodoksyjni, prawi, moralistyczni, religijni, świadomi prawa i porządku
  Młode dusze (…) są bardzo świadomi swojego programu
  Stare Dusze (…) porównaniu z młodszymi duszami są stosunkowo spokojni, wyważeni i stabilni, nieprzywiązani do struktur społecznych

  To trochę tak jakby napisać: kobiety jedli, mężczyźni piły, a ptaszki śpiewali…

  1. avatar Pepsi Eliot 1 września 2022 o 12:45

   A czepialscy są jakiego rodzaju?

 8. avatar Asiątko 1 września 2022 o 13:51

  No, czepialscy to bywają wszystkich rodzajów.

  1. avatar Pepsi Eliot 1 września 2022 o 17:47

   no właśnie

   1. avatar Asiątko 1 września 2022 o 18:00

    A o co chodzi z tym kurczeniem? „Ewolucja jest celem nadrzędnym, gdyż w przeciwnym wypadku rozpocznie się kurczenie”. Chodzi o kurczenie się wszechświata, tzn. odwrócenie obecnej ekspansji? I niby dlaczego ewolucja miałaby być czymś nadrzędnym? Jaki jest jej cel? Z książek Newtona wynika, że to ona sama jest celem, gdyż innego tam nie podano, co dla mnie jest czymś przerażającym. Czymś w rodzaju kieratu, kiedy to po osiągnięciu jednego stopnia od razu trzeba biec ku kolejnemu i tak stale… Czuję w tym mega przekręt.

    1. avatar Pepsi Eliot 2 września 2022 o 06:12

     wyobraź sobie, że posprzątałaś idealnie pokój i zamknęłaś go i nikt tam nie wchodził, po kilku miesiącach jednak pokój już nie lśni. Czyli nie można zaprzestać procesu sprzątania. Podobnie jest z ewolucją, już samo zaniechanie rozwoju powoduje regres. Tak, to kierat dla ego, ale dla duszy nie, wielbi rozwój

     1. avatar Asiątko 2 września 2022 o 13:43

      Cwana ta dusza. Wielbi rozwój cudzym kosztem – ego musi przechodzić przez piekło materii – a ona buja sobie w obłokach i się rozwija. Patrząc na miotanie się ludzi w kieracie. Super.

     2. avatar Pepsi Eliot 2 września 2022 o 18:22

      ale ego może się w końcu zacząć zachowywać kulturalnie i pomagać mówiąc TAK 😀

     3. avatar ego 13 września 2022 o 21:56

      „ale ego może się w końcu zacząć zachowywać kulturalnie i pomagać mówiąc TAK” – jak?

     4. avatar Pepsi Eliot 14 września 2022 o 08:42

      gdy jest obserwowane, gdy nie idziesz w egzaltację, w emocjonalność, gdy zobaczysz i rozkażesz

 9. avatar Punks 2 września 2022 o 00:31

  Mnie sie dobrze czytalo. To bylo raczej przejscie z formy zenskiej, bo taki ma rodzaj dusza, zenski,w forme meska, czyli czlowiek/ludzie – on/oni. Przyklady podane z perspektywy juz wcielonej duszy w czlowieka/ludzi.

  1. avatar Asiątko 2 września 2022 o 10:42

   Niestety, nie można się z tym zgodzić. Podmiotami z językowego i logicznego punktu widzenia były cały czas dusze i koniecznością było w tym przypadku stosowanie żeńskich końcówek. Na maturze za taką nonszalancję byłaby ocena niedostateczna. No, chyba że byłaby to matura od Giertycha 🙂

   Jest taki koleś R. Gajdziński, specjalista od tzw. dyktowań dusz. Uważa on, że Bóg jako byt jest zarówno rodzaju żeńskiego, jak i męskiego. Stąd p. Gajdziński popadł w manierę przypisywania mu obydwu końcówek, dlatego mówi on np. „Bóg powiedział/powiedziała, zrobił/zrobiła” itd. Niestety sam się tym ośmiesza i naraża na kpiny, gdyż słowo Bóg jest rodzaju męskiego i wyłącznie tak należy je odmieniać, a to że natura Boga może łączyć cechy obydwu płci nie ma żadnego znaczenia. ŻADNEGO.

   1. avatar Pepsi Eliot 2 września 2022 o 18:31

    Miło że jesteś purystką językową, ale z drugiej strony być może coś Ci umyka. Myślałam, że na inny temat potoczy się rozmowa akurat pod tym wpisem.

    1. avatar MariaMagdalena 14 września 2022 o 17:52

     Też jestem purystką językową, aliści nie jest tutaj tak źle, ponieważ Pepsi raz pisze z właściwą końcówką, innym razem z niewłaściwą z punktu widzenia gramatyki. Poprawność gramatyczna sprawia, że tekst brzmi elegancko (przynajmniej dla mojego ucha) i ponadto jest łatwiej go zrozumieć w porównaniu do tekstu napisanego „stylem wolnościowym” – czasami muszę taki tekst przeczytać parę razy, żeby zrozumieć dokładnie o co chodzi.
     A co do meritum: podobną (właściwie taką samą) klasyfikację etapów rozwoju duszy znalazłam w książce pt. „Świat w oczach Michaela” wydanej w Polsce w roku 1993. Michael to kolektywny byt duchowy z innego wymiaru, który podyktował (przekazem duchowym) autorce tej książki (Joya Pope) taki właśnie obraz etapów rozwoju duszy jaki tutaj przedstawia Pepsi. Książka jest bardzo ciekawa (chociaż przekład polski taki sobie, pozostawia wiele do życzenia), a opis rozwoju duszy poszerzony o wiele ciekawych wątków/niuansów, podziałów, podpodziałów i przykładów z życia wziętych. Może jest gdzieś jeszcze do dostania w sieci. Pozdrawiam. MM – stara dusza.

     1. avatar Pepsi Eliot 14 września 2022 o 18:49

      nic dziwnego, bo zaznaczyłam że to jest tłumaczenie wersji Michaela

   2. avatar Punks 2 września 2022 o 18:35

    Okejka. Tenks wor inwormacjone. XD

    1. avatar Punks 2 września 2022 o 18:37

     Komisje maturalne niestety czesto narzekaja ze musza sie wpasowywac w klucze. Ale jak sie jest maturzysta lub swiezo po to rzeczywiscie moze lepiej sie podporzadkowac.

    2. avatar MariaMagdalena 14 września 2022 o 19:10

     Aha, w tym artykule (poprzednich nie czytałam) używasz określeń: „nauki Michała”, „istota Michała”, „nauki Michaela” – coś mi się to wydawało znajome, ale nie wiedziałam, że to ten właśnie Michael, o którym napisałam. 🙂

     1. avatar Pepsi Eliot 14 września 2022 o 19:45

      ten sam 🙂

 10. avatar Kasia 2 września 2022 o 13:04

  Dla mnie rodzaj nie ma znaczenia…dobrze napisane. Dziekuję za ten tekst. Rozrozniam te poziomy, gdy poznaję ludzi. To znacznie ulatwia kontakt i również ułatwia akceptację pewnych rzeczy.

 11. avatar Ewaewa 8 września 2022 o 13:17

  Dzięki za artykuł. Obydwa źródła sporo wyjaśniają. Pozdrawiam!

 12. avatar kiszonka 30 września 2022 o 21:18

  Hej Pepsi 🙂
  Nie proszę o publikowanie tego komentarza, bo zawiera link youtube i to z polskiej sieci 🙂
  Okazuje się, że profesor Joanna Sachse opublikowala kilka swoich wykladow na youtube… pewnie dla ciebie część tych treści nie będzie nowa, ale opowiada pięknie i może rezonować z tobą pod wieloma względami…
  https://www.youtube.com/watch?v=fa2M8arovoo
  W trakcie studiów udało mi się przez semestr słuchać tej profesorki na żywo w ramach takiego fakultatywnego przedmiotu – wyklady monograficzne. Bardzo przyjemnie wspominam.
  Jaką by tu zajawkę ci dać, żeby zachęcić? 🙂 Ostatnio podajesz dużo źródeł swoich inspiracji w niekanonicznej literaturze antycznej – śródziemnomorskiej (nurty hermetyczne) a także w dwudziestowiecznej również niekanonicznej myśli prokapitalistycznej (Ayn Rand).
  A ja bardziej rezonuję z tymi hinduskimi-starożytnymi korzeniami niektórych nurtów… mimo że są to nurty z pewnością patriarchalne (i o dziwo jeszcze jak najbardziej „kanoniczne”), to profesor Sachse przybliża to niesamowicie…
  (wykład 40 minut, naprawdę piękny!)

  1. avatar Pepsi Eliot 1 października 2022 o 06:58

   Och Lily jesteś moim światłem

 13. avatar Kamil S. 5 lipca 2023 o 20:10

  Moja jest ostatniej barwy z poziomu piątego. Jest bardzo piękna i ukształtowana.
  Kiedyś internetowa koleżanka zaproponowała mi zrobić test osobowości ponieważ była ciekawa… “Rzecznik” (co niestety się potwierdza). Na dodatek jestem buddystą. Mimo tak rozbudowanego „zaplecza” słabo sobie radze „tutaj”.
  Po przygodach w tym życiu wnioskuje, że muszę pomagać potrzebującym aby rozwinąć się bardziej.

  „Każdy człowiek musi podjąć decyzję, czy będzie chodził w świetle twórczego altruizmu, czy w ciemności niszczycielskiego egoizmu.” – Martin Luther King

  PS. Autorko ładnie zaprezentowany artykuł.

  1. avatar Pepsi Eliot 5 lipca 2023 o 22:23

   Dzięki Kamilu, ściskam

 14. avatar RabaN ZdziczałY ObszaR yt 8 stycznia 2024 o 22:12

  Rozwiązała się zagadka Bóg boi się skurczyć więc po to cały ten Circus yyezd.
  Nie mam fazy na Miłość choć dusza raduje się gdy jest pokojowo harmonia i zgoda.

  1. avatar Pepsi Eliot 9 stycznia 2024 o 13:31

   logiczne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sklep
Dołącz do Strefy VIP
i bądź na bieżąco!

Zarejestruj sięZaloguj się
Reklama

Twoje Foliany TiB w ciemnym szkle w idealnej formule L-5-MTHF

TOP

Dzień | Tydzień | Miesiąc | Ever
Kategorie

Archiwum